ใบสมัครโครงการ DC Junior
ช่วงวัยเด็กตอนปลายเป็นระยะที่เด็กมีความเจริญเติบโตและมีความอยากรู้อยากเห็น การที่เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้เด็กรู้จักโลกกว้างขึ้น และได้ค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด เนื่องจากวัยที่ผ่านมาเด็กไม่สามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้ด้วยตนเอง เพราะมีผู้ใหญ่คอยบังคับและควบคุม เด็กวัยนี้จึงต้องการแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง ดังนั้นบุคคลรอบข้างควรชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต เพราะเป็นระยะที่เด็กได้ไตร่ตรองถึงอนาคต การที่เด็กได้พิสูจน์ว่าเด็กสามารถทำสิ่งต่างๆได้ในขอบเขตที่เหมาะสม ทำให้เด็กวัยนี้เกิดความเชื่อมั่นว่าเด็กจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ จากเหตุผลดังกล่าวทำให้เราคิดจัดโครงการ Dream Catcher Junior สำหรับวัยเด็กตอนปลาย อายุ 8 - 14 ปี เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้น้องๆได้ค้นหาเป้าหมายของชีวิตในอนาคต


วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติมทาง 097-090-8402
092-9839464 พี่ฝาย
LINE ID : @know-are(มี@)
Facebook Page : knowaregroup
✎ สมัครเลย
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ *

 
ชื่อเล่น *

 
อายุ *

 
วัน/เดือน/ปีเกิด *

 
ที่อยู่ปัจจุบัน *

 
โรงเรียน *

 
ระดับชั้น *


 
อาชีพที่น้องสนใจเป็นพิเศษ

 
ชื่อ-นามสกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (ผู้ปกครอง) *

 
มีความเกี่ยวข้องเป็น *

 
เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *

 
E-mail *

 
โรคประจำตัว และ อาหารที่แพ้

 
อาหารที่รับประทาน *


 
รอบที่สมัคร


 
เหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ *

 
ท่านรู้จักโครงการนี้จากช่องทางใด *

ให้ใส่ที่มาในช่อง other เช่น รู้จักจาก facebook เพจไหน จากโปสเตอร์หรือใบปลิวที่ไหน

 
ท่านยอมรับกับข้อตกลงและรับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว *

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครแล้ว
- ไม่สามารถคืนค่าสมัครในทุกกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้สมัคร หรือน้องสละสิทธิเอง
- ผู้ปกครองรับทราบและยินยอมให้เข้าร่วมโครงการ
-ทางทีมงานจะมีการ บันทึกถ่ายภาพน้องขณะร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่บนโซเชียวมีเดีย มีความกระตือรือร้น พร้อมเปิดใจและเรียนรู้
- แอด line : @know-are เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครแล้ว
- ไม่สามารถคืนค่าสมัครในทุกกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้สมัคร หรือน้องสละสิทธิเอง
- ผู้ปกครองรับทราบและยินยอมให้เข้าร่วมโครงการ
-ทางทีมงานจะมีการ บันทึกถ่ายภาพน้องขณะร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่บนโซเชียวมีเดีย มีความกระตือรือร้น พร้อมเปิดใจและเรียนรู้
- แอด line : @know-are เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
...

 
ท่านทราบวิธีการชำระเงินค่าโครงการโดยการโอนเงิน
 ที่บัญชีสาขาพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นางราตรี ประภาสะวัต เลขที่บัญชี 034-1-48953-9

หรือ ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี นางราตรี ประภาสะวัต
เลขที่บัญชี 388-241796-8 (เพื่อยืนยันสิทธิ ชำระภายใน 5 วันหลังจากสมัคร) *

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line@ : @know-are
หลังจากนั้นทางทีมงานจะมีการส่งใบเสร็จกลับทางช่องทางที่ส่งหลักฐานการโอนเงินมา

***การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว***
***หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจากทางผู้สมัครเองจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี***
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line@ : @know-are
หลังจากนั้นทางทีมงานจะมีการส่งใบเสร็จกลับทางช่องทางที่ส่งหลักฐานการโอนเงินมา

***การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว***
***หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจากทางผู้สมัครเองจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี***
     
 
สมัครเรียบร้อย ! ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้..

1. ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 5 วัน (หลังจากการสมัคร)หากมีการเปลี่ยนแปลงรอบ เสียค่าบริการ 1000 บาท
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 388-236153-1
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @know-are พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้สมัครโครงการ
3. ทีมงานจะส่งใบเสร็จรับเงิน ทางช่องทางที่ท่านส่งหลักฐานการโอนเงิน
4. ทีมงานจะเชิญผู้ปกครองเข้าไลน์กลุ่ม เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป

***การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว***

***หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจากทางผู้สมัครเองจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี***

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform